Croeso i wefan Cyngor Tref Pwllheli

Os ydych yn byw ym Mhwllheli neu’r cyffiniau, yn gweithio yn y dref, yn ymwelydd achlysurol, neu’n bwriadu dod ar ymweliad â’r fro, rydych yn siwr o ganfod rhywbeth o ddiddordeb ar dudalennau’r wefan hon.

TREF GLAN MÔR

Tref glan môr ar benrhyn deheuol Llŷn yng Ngwynedd, Gogledd Cymru, ydi Pwllheli, gyda marina brysur a holl draethau heirdd penrhyn Llŷn yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr yn ystod misoedd yr haf. Mae tua 80% o boblogaeth y dref o 4,000 yn siaradwyr Cymraeg. Pwllheli yw prif dref farchnad y penrhyn, gydag un o’r marchnadoedd prysuraf yn cael eu cynnal bob dydd Mercher.

SIARTER BWRDEISDREF

Rhoddwyd i’r dref ei siarter fel bwrdeisdref mor bell yn ôl â 1355 gan Edward, ‘Y Tywysog Du,’ a thyfodd Pwllheli i fod yn ganolfan bysgota ac adeiladu llongau brysur, ac agorwyd chwarel ithfaen ar Garreg yr Imbyll.

SEFYDLU PLAID CYMRU

Ym Mhwllheli ym 1925, ar adeg cynnal Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn y dref, y sefydlwyd y Blaid Genedlaethol, a ddaeth wedyn i gael ei hadnabod fel Plaid Cymru.

GWAITH Y CYNGOR TREF

Yn ychwanegol at y Clerc, Ceidwad y Prisgyll a’r Caplan, mae 15 o gynghorwyr ar Gyngor Tref Pwllheli yn cynrychioli Ward y De a Ward y Gogledd. Ymhlith cyfrifoldebau’r Cyngor Tref y mae trefnu defod flynyddol urddo’r Maer, Sul blynyddol y Maer, Sul y Cofio, addurno’r strydoedd, trefnu cystadleuaeth addurno’r tai a’r siopau harddaf adeg y Nadolig a’u gwobrwyo, cynnal Llwybrau, gofalu am Flodau a Baneri, cynnal Siambr y Dref, trefnu Golau a Choeden Nadolig, gwneud cyfraniadau i fudiadau gwahanol, cyfarfod â’r Heddlu a gofalu am Gyfraith a Threfn ac Atal Troseddau, y Gof Golofn, Cynllun Ieunctid y Dref (CIP), cynnal Cloc y Dref, gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio, a chefnogi digwyddiadau yn y dref yn ôl y gofyn, fel boreau coffi, Hwyl yr Ŵyl a Pharêd Dewi Sant. Bu cynrychiolwyr o’r Cyngor Tref yn weithgar adeg ymweliad y Fflam Olympaidd â’r dref yn 2012. Os am ddwyn materion i sylw’r Cyngor Tref, dylid yn arferol gysylltu â’r Clerc.