Y Clerc

 

cynghorwyr

Mr Eric Price

Ganed ym 1957, yn briod, gyda dau o feibion.
Mae ei wraig gyda busnes trin gwallt ym Mhwllheli ers 33 blwyddyn.
Derbyniodd ei addysg yn Ysgol Llangybi, ac Ysgol Glan y Môr, Pwllheli.

Dechreuodd ei yrfa mewn amaethyddiaeth. Bu'n fugail yn yr Alban ar ôl bod yng Ngholeg Glynllifon ac yn Kirkley Hall, ym Morpeth, Northumberland .
Dechreuodd weithio i Elusen o’r enw Anheddau cyf ym 1996 fel gweithiwr cefnogol. Cymhwysodd ei hun i fod yn Reolwr Ardal 18 blwyddyn yn ôl. Mae'n parhau i weithio iddynt fel Rheolwr Ardal rhan amser.
Mae'n byw ym Mhwllheli ers 31 mlynedd ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn ein cymuned.
Bu'n Gadeirydd Clwb Peldroed Pwllheli, yn Rheolwr Cynllun Ieuenctid Pwllheli, yn Drysorydd Cymunedau'n Gyntaf, yn ymddiriedolwr Felin Fach ac yn un o Lywodraethwyr Ysgol Abererch.
Ymysg ei diddordebau y mae rygbi a cherdded.

Gellir cysylltu ag ef yn:
Clerc y Cyngor
Siambr y Cyngor
Stryd Penlan
PWLLHELI
LL53 5DH

Ffôn 01758 701454
E bost: clerccyngortrefpwllheli@gmail.com