Archif Newyddion

Wales Air Ambulance Announces New Aviation Partner

Wales Air Ambulance Announces New Aviation Partner

The Wales Air Ambulance Charity can today (22/02/23) announce that its new aviation partner will be Gama Aviation Plc.

SbwrOriel: Galw am Artistiaid

SbwrOriel: Galw am Artistiaid

Arloesi Gwynedd Wledig ar y cyd ag Ysgol Glan y Môr

Gofal plant yng Nghymru!

Gofal plant yng Nghymru!

Eich barn am ofal plant yn eich ardal leol.

Rhybudd - Cau Ffordd Mela

Rhybudd - Cau Ffordd Mela

Cau Ffordd Mela, Pwllheli ar yr 31ain o Awst, 2021

#Haf o Hwyl

#Haf o Hwyl

Rhestr o weithgareddau Haf

Rhybudd Pwysig

Rhybudd Pwysig

Newidiadau a fydd yn effeithio ar ddinasyddion yr UE ac AEE-EFT A sy'n byw yng Nghymru.

Diolch

Diolch

Diolch am eich rhodd

Bwletin Cymorth i Fusnes

Bwletin Cymorth i Fusnes

Bwletin Gwasanaeth Cefnogi Busnes Gwynedd 17.02.2021

Cymorth i Fusnes

Cymorth i Fusnes

Bwletin diweddaraf yr Uned Cefnogi Busnes

Gair gan Y Maer

Gair gan Y Maer

Gair gan Y maer 4 2 21

Siarad am Wasanaethau Iechyd Meddwl

Siarad am Wasanaethau Iechyd Meddwl

Corff Gwarchod Iechyd yn gofyn i bobl siarad am Wasanaethau Iechyd Meddwl

Cystadleuaeth Nadolig

Cystadleuaeth Nadolig

Cystadleuaeth Nadolig

Covid-19: Cymorth i Fusnes

Covid-19: Cymorth i Fusnes

Gwybodaeth ddiweddaraf yr Uned Cefnogi Busnes

Bwletin Diweddaraf

Bwletin Diweddaraf

Uned Cefnogi Busnes

Pwysig Teithebau Bws Newydd

Pwysig Teithebau Bws Newydd

Bydd cardiau bws presennol yn dod i ben 31 Rhagfyr 2019

Tendrau

Tendrau

Gwahoddir tendrau i hyrwyddo dulliau hysbysebu

Hysbysiad

Hysbysiad

hawl unigolion i weld cyfrifon 2018-19

Derbyn ceisiadau am gymorth ariannol

Derbyn ceisiadau am gymorth ariannol

Mae Cyngor Tref Pwllheli yn derbyn

Cysylltiad WI-FI trwy ganol Pwllheli

Cysylltiad WI-FI trwy ganol Pwllheli

Mae Cyngor Tref Pwllheli wedi cael cynnig cyffrous

Digwyddiadau Rheolaidd

Digwyddiadau Rheolaidd

Dydd Sul a Pob Dydd Mercher

Urddo Maer Newydd

Urddo Maer Newydd

Urddwyd y Cynghorydd Eric Wyn Roberts

Prosiect Gardd Dwyfor

Prosiect Gardd Dwyfor

Cawsai'r Maer, y Cynghorydd Eric Wyn Roberts

Bore Coffi Mencap Pwllheli

Bore Coffi Mencap Pwllheli

Cafodd y Maer, y Cynghorydd Eric Wyn Roberts

Cyngerdd Côr Yr Heli

Cyngerdd Côr Yr Heli

Llongyfarchodd Gwenan Gibbard, Alwenna Roberts a Chôr yr Heli

Cynllun Iaith Gymraeg Cyngor Tref Pwllheli

Cynllun Iaith Gymraeg Cyngor Tref Pwllheli

Mae'r cynllun wedi ei fabwysiadu gan Gomisiynydd yr Iaith

Gair gan Y Maer 8 4 2021

Gair gan Y Maer 8 4 2021

Gair gan Y Maer 8 4 2021