Archif Newyddion

Pwysig Teithebau Bws Newydd

Pwysig Teithebau Bws Newydd

Bydd cardiau bws presennol yn dod i ben 31 Rhagfyr 2019

Tendrau

Tendrau

Gwahoddir tendrau i hyrwyddo dulliau hysbysebu

Hysbysiad

Hysbysiad

hawl unigolion i weld cyfrifon 2018-19

Derbyn ceisiadau am gymorth ariannol

Derbyn ceisiadau am gymorth ariannol

Mae Cyngor Tref Pwllheli yn derbyn

Cysylltiad WI-FI trwy ganol Pwllheli

Cysylltiad WI-FI trwy ganol Pwllheli

Mae Cyngor Tref Pwllheli wedi cael cynnig cyffrous

Digwyddiadau Rheolaidd

Digwyddiadau Rheolaidd

Dydd Sul a Pob Dydd Mercher

Urddo Maer Newydd

Urddo Maer Newydd

Urddwyd y Cynghorydd Eric Wyn Roberts

Prosiect Gardd Dwyfor

Prosiect Gardd Dwyfor

Cawsai'r Maer, y Cynghorydd Eric Wyn Roberts

Bore Coffi Mencap Pwllheli

Bore Coffi Mencap Pwllheli

Cafodd y Maer, y Cynghorydd Eric Wyn Roberts

Cyngerdd Côr Yr Heli

Cyngerdd Côr Yr Heli

Llongyfarchodd Gwenan Gibbard, Alwenna Roberts a Chôr yr Heli

Cynllun Iaith Gymraeg Cyngor Tref Pwllheli

Cynllun Iaith Gymraeg Cyngor Tref Pwllheli

Mae'r cynllun wedi ei fabwysiadu gan Gomisiynydd yr Iaith