Derbyn ceisiadau am gymorth ariannol

Mae Cyngor Tref Pwllheli yn derbyn ceisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau lleol yn flynyddol.
Cliciwch yma am y ffurflen sydd angen ei ddefnyddio i wneud cais am gymorth ariannol.

Cyfeiriad y Cyngor yw;

Clerc Cyngor Tref Pwllheli,
Siambr y Cyngor,
9 Stryd Penlan,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 5DH.


Archif Newyddion