Newyddion 2018

Cysylltiad WI-FI trwy ganol Pwllheli

Cysylltiad WI-FI trwy ganol Pwllheli

Mae Cyngor Tref Pwllheli wedi cael cynnig cyffrous

Digwyddiadau Rheolaidd

Digwyddiadau Rheolaidd

Dydd Sul a Pob Dydd Mercher

Prosiect Gardd Dwyfor

Prosiect Gardd Dwyfor

Cawsai'r Maer, y Cynghorydd Eric Wyn Roberts

Urddo Maer Newydd

Urddo Maer Newydd

Urddwyd y Cynghorydd Eric Wyn Roberts

Bore Coffi Mencap Pwllheli

Bore Coffi Mencap Pwllheli

Cafodd y Maer, y Cynghorydd Eric Wyn Roberts

Cyngerdd Côr Yr Heli

Cyngerdd Côr Yr Heli

Llongyfarchodd Gwenan Gibbard, Alwenna Roberts a Chôr yr Heli

Cynllun Iaith Gymraeg Cyngor Tref Pwllheli

Cynllun Iaith Gymraeg Cyngor Tref Pwllheli

Mae'r cynllun wedi ei fabwysiadu gan Gomisiynydd yr Iaith