Y Prosiect

2/11/2020 sedd-wag-tref-pwllheli-1.doc

Mae gan Bwllheli'r fantais o gael gwarchodfa natur yng nghanol y dref. Maint y warchodfa yw 13 hectar, ond dim ond 7.5 hectar sydd tan rheolaeth y Cyngor Sir - cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y prosiect


Newyddion 2020