Gwahoddir Tendrau i dorri  llwybrau Cyhoeddus y Dref.

Am fanylion bellach gan gynnwys mapiau a lluniau o`r llwybrau cysyllter â’r Clerc.E Price, Siambr y Cyngor, Stryd Penlan, Pwllheli. 01758701454clerccyngortrefpwllheli@gmail.com.


Ceisiadau i law erbyn Mawrth 15 2021, mewn amlen wedi ei marcio Tendr Llwybrau.


Newyddion 2021