Newyddion 2022

Canlyniad Cystadleuaeth Addurno Ffenestri Siopau Nadolig 2022

Canlyniad Cystadleuaeth Addurno Ffenestri Siopau Nadolig 2022

Canlyniad Cystadleuaeth Addurno Ffenestri Siopau Nadolig 2022

Sul y Cofio

Sul y Cofio

Sul y Cofio yn Mhwllheli, 9.30am—Eglwys St Pedr

Seren Cymru Mici Plwm yn ymuno â Radio Ysbyty Gwynedd!

Seren Cymru Mici Plwm yn ymuno â Radio Ysbyty Gwynedd!

Mae gan Radio Ysbyty Gwynedd, yr orsaf radio ysbyty lleol, gyflwynydd enwog newydd yn ymunoâ nhw - Mici Plwm!

Swydd – Gweithiwr Cynnal a Chadw

Swydd – Gweithiwr Cynnal a Chadw

Mae Cyngor Tref Pwllheli yn hysbysebu am weithiwr cynnal a chadw.

Ymgyrch Bang 2022

Ymgyrch Bang 2022

Cystadleuaeth

Ai Gofal yw'r gyrfa i CHI?

Ai Gofal yw'r gyrfa i CHI?

Hoffi gweithio hefo pobl? Eisiau gwneud gwahaniaeth?

Cyngor Tref Pwllheli yn ddiolchgar dros ben am y cyfraniad gan ddau o fusnesau Pwllheli

Cyngor Tref Pwllheli yn ddiolchgar dros ben am y cyfraniad gan ddau o fusnesau Pwllheli

Mae Cyngor Tref Pwllheli yn ddiolchgar dros ben am y cyfraniad gan ddau o fusnesau....

Rheoli llifogydd ym Mhwllheli

Rheoli llifogydd ym Mhwllheli

Mae gan CNC Hyb Ymgynghori Rheoli Llifogydd Pwllheli ar-lein newydd

Cangen Banc Lloyds Pwllheli yn Cau

Cangen Banc Lloyds Pwllheli yn Cau

Mae Cyngor Tref Pwllheli wedi cael eu siomi o glywed y cyhoeddiad y bydd cangen Banc Lloyds Pwllheli yn cau 12 fed Ionawr, 2023.

Iddyn Nhw

Iddyn Nhw

Rheoli Glaswelltiroedd

#HafOHwyl

#HafOHwyl

Mae menter #HafOHwyl yn ôl i gefnogi llesiant cymdeithasol, emosiynol a chorfforol pob plentyn a pherson ifanc rhwng 0-25oed.

Trafnidiaeth Cymru yn cychwyn ar genhadaeth amgylcheddol gyda chyngor cymuned

Trafnidiaeth Cymru yn cychwyn ar genhadaeth amgylcheddol gyda chyngor cymuned

Bydd maes parcio segur yn cael ei drawsnewid yn goetir cymunedol newydd drwy bartneriaeth newydd rhwng Trafnidiaeth Cymru a Chyngor Tref Pwllheli.

Rhybudd Cymunedol Gogledd Cymru

Rhybudd Cymunedol Gogledd Cymru

Mae Rhybudd Cymunedol Gogledd Cymru yn wasanaeth negeseuon cymunedol am ddim sy'n cael ei gyflwyno gan Heddlu Gogledd Cymru a phartneriaid

Jwbilie platinum ei mawrhydi y frenhines

Jwbilie platinum ei mawrhydi y frenhines

Yn 2022, Ei Mawrhydi y Frenhines fydd y Frenhines....

Ydych chi’n gofalu am NEU yn gweithio gyda rhywun sy’n byw efo dementia?

Ydych chi’n gofalu am NEU yn gweithio gyda rhywun sy’n byw efo dementia?

Eisiau cymryd rhan mewn ymchwil er lles pobl sy’n byw efo dementia, a’u gofalwyr?