Cyfraniad gan Sisial tuag at y goleuadau Nadolig newydd

Mae Cyngor Tref Pwllheli yn ddiolchgar dros ben am y cyfraniad gan Sisial tuag at y goleuadau Nadolig newydd.

Fel y gwyddoch mae'r Cyngor yn adnewyddu ac ychwanegu i'r goleuadau Nadolig o fis Awst yma ymlaen.
 
Pwrpas y buddsoddiad sylweddol yma yw galluogi'r Cyngor Tref i greu adnodd tymhorol fydd yn hybu’r economi leol, codi proffil ac atgyfnerthu busnesau'r dref.
 
Mi fydd y goleuadau Nadolig Newydd yn gwella profiad o ymweld a’r dref, gwella golwg y dref i drigolion mewn cyfnod o ddathlu a chreu cefnlen ddeniadol i ddigwyddiadau yn y dref.
 
Cost y gwaith yw £94,000 ynghyd a TAW sy'n fuddsoddiad bydd yn cael ei dalu dros 5 mlynedd. Gwerthfawrogir unrhyw gyfraniad tuag at y gost.
 
Rydym yn gobeithio bod hyn yn hybu busnesi lleol i ddod at ei gilydd i drefnu noson neu nosweithiau agor yn hwyr cyn y Nadolig.
 
Os ydych eisiau cydlynu hyn a digwyddiadau eraill yn y dref ar y noson neu nosweithiau yna gadwch i ni, y Cyngor Tref, neu eich busnesi lleol wybod eich awgrymiadau.
 
Diolch eto i Sisial.


Newyddion 2022