Gwahoddir ceisiadau am Glerc llawn amser gyda Chyfrifoldeb Swyddog Cyfrifol Ariannol i Gyngor Tref Pwllheli.

Pwynt cyflog NALC 18-23 (cynnwys cyfarfodydd gyda’r nos a digwyddiadau).

Gweithredu yn y Gymraeg yn hanfodol.

Am ragor o wybodaeth, sgwrs anffurfiol, swydd ddisgrifiad a manyleb person cysylltwch ar Glerc;
 

Y Siambr, Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd. LL53 5DH

Rhif ffôn: 01758701454

E-bost: clerccyngortrefpwllheli@gmail.com

 

Cais trwy CV gyda dyddiad cau 3ydd Mehefin 2022


Newyddion 2022