Sul Y Maer

Nifer dda o drigolion tref Pwllheli wedi bod yn fy holi dros yr wythnosau diwethaf,

 ‘Pryd bydd Sul Y Maer eleni’?

Yn anffodus mae’r afadwch cofid wedi’n gorfodi i fod yn hynod ofalus pan fydd Cyngor Tref Pwllheli yn mynd rhagddi i drafod a threfnu digwyddiadau fyddai’n tynnu torf i leoliadau traws y dref.

Fe fydd Sul y Maer yn cael ei drefnu a’i gynnal yn ystod mis Medi, gan obeithio fe fydd hi’n ddiogel ac yn ddoeth i’w gynnal bryd hynny.

Cynghorydd Mici Plwm

(Maer Tref Pwllheli)   


Newyddion 2022