Tendrau cynnal a chadw

Gwahoddir tendrau at wneud gwaith cynnal a chadw amrywiol yn y dref a`r warchodfa natur.

Bydd y tendr yn parhau am 3 blwyddyn.

Ar gyfartaledd bydd 15 awr yr wythnos o waith.

Disgwylir i’r tendrau amlinellu profiad.

Bydd y Cyngor yn gwahodd rhestr fer i gyfweliad.

Ceisiadau i law erbyn 5 y prynhawn, Gorffennaf 29, 2022 mewn amlen wedi ei selio, ac wedi ei farcio yn glir “Tendrau cynnal a chadw”.

Bydd angen i’r tendr llwyddianus roi copi o yswiriant priodol i'r Cyngor Tref.

Am fanylion a rhestr o`r gwaith cysylltwch ar Clerc Eric Price a`r 01758 701 454

clerccyngortrefpwllheli@gmail.com

 


Newyddion 2022