Adeilad y Geidiaid

Rhaglen Pwllhwli

Ieuenctid GWYNEDD
Oedran 11- 16 Ysgol Uwchradd

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Andrew 07825 316 958 - andrewowen@gwynedd.llyw.cymru

I lawrlytho poster Adeilad y Geidiaid am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Creu a Dylunio Hefla Drysor ir Gymuned

Bob Nos Iau
6:30yh i 8yh

Adeilad y Gridiaid, Pwllheli

Oedran 11- 16 Ysgol Uwchradd

I lawrlytho poster Creu a Dylunio Hefla Drysor cliciwch yma

Pwllheli Pitsa - Adeilad y Geidiaid

25/05/2023
6:30pm i 8:00pm

Dewch draw i roi cynnig ar wneud pitsa eich hun!
Amser i gael sgwrs hwyl a llond bol o bitsa!

Oedran 11+ Ysgol Uwchradd

I lawrlytho poster Pwllheli Pitsa cliciwch yma

 


Newyddion 2023