Arian Loteri

Arian Loteri

 

Adfywio Pwllheli Trwy Natur

Mae Cyngor Tref Pwllheli wedi bod yn llwyddiannus gyda cais am £15,000 gan Cadw - gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru a Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. Cais i greu dosbarth awyr agored yn y warchodfa natur ym Mhwllheli.

Dechrau'r gwaith 7/12/20

Y gwaiith clirio yn parhau,  27 Ionawr 2021

Y Gwaith clirio'n parhau 4 2 21

Gwirfoddolwyr

Diolch i aelodau Wombles Pwllheli am eu gwaith gwirfoddoli dros y misoedd diwethaf.

Mae eich gwaith caled yn cael ei werthfawrogi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwaith ar y gweill gyda'r Dosbarth Awyr Agored 12 2 21

 

Gwaith gwirfoddol yn parhau 27 2 21

 

.

Er y tywydd garw, bu ymwelydd arbennig daro heibio’r Dosbarth Awyr Agored sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd yng Ngwarchodfa Natur Lôn Cob Bach.

10 3 21

13 3 21

Mae'r prysurdeb wedi cynyddu draw ar y Rhandir a’r Gardd Gymunedol.

 

 

 

Perllan

Twnel Polythen

Borderi

Borderi

Cloddio

Palu â pheiriant

16 3 21 Gosod Blychau Nythu

16 3 21 

17 3 21 Deiliaid Cyntaf Wedi Cyrraedd!

Mae pâr o Ditw Tomos Las wedi ymgartrefu yn barod ym mlychau nythu Gwarochdfa Lôn Cob Bach. 

Diolch i Angela Jenkinson am y lluniau hyfryd yn nodi’r achlysur.

Titw Tomos Las

Newyddion Diweddaraf