Gwarchodfa Pwllheli

Mae’r gwaith yn y warchodfa, aranwyd gyda grant gronfa treftadaeth y Loteri wedi darfod. Hoffai Cyngor tref Pwllheli ddiolch i’r Gronfa Treftadaeth am eu cyfraniad. Hefyd diolch pawb sydd yn chwarae’r Loteri oherwydd hebddo’ch bydd grantiau i wneud gwaith tebyg ddim yn bodoli.

 


Newyddion Diweddaraf