Cofrestrwch heddiw ar gyfer Rhybudd Cymunedol Gogledd Cymru

Mae Rhybudd Cymunedol Gogledd Cymru yn wasanaeth negeseuon cymunedol am ddim sy'n cael ei gyflwyno gan Heddlu Gogledd Cymru a phartneriaid.

Drwy gofrestru gallwch dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar drosedd, apeliadau am bobl ar goll ac sy'n eisiau, cyngor atal trosedd, digwyddiadau ymgysylltu a gweithgarwch plismona cyffredinol yn eich ardal leol.

Gallwch ateb negeseuon a rhoi adborth i'ch tim plismona cymdogaethau lleol ar y materion sy'n golygu cymaint i chi.
Bydd hyn yn ein cynorthwyo ni i weithio gyda'n gilydd i wneud Gogledd Cymru'r lle mwyaf diogel yn y DU.

Mae cofrestru yn gyfan gwbl am ddim, yn sydyn ac yn syml.

Ewch ar Rhybudd Cymunedol Gogledd Cymru a chofrestrwch am ddim heddiw.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma


Newyddion Diweddaraf