Sedd Wag Achlusurol - Ward Y De

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN  o 1 sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd ar Gyngor Tref Pwllheli, ward Y De.

Cynhelir etholiad i lenwi’r seddi gwag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r wardiau uchod i’r: Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener, 22 Mawrth 2024.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan y Cyngor Tref.


Newyddion Diweddaraf