Sul y Cofio

Ni a’u cofiwn hwy

13 Tachwedd - 9.30am

Eglwys St Pedr, Pwllheli

Ar ôl y gwasanaeth, bydd gorymdaith i’r Gofgolofn, lle y gwneir y weithred o goffâd swyddogol ac y cedwir y ddau funud o ddistawrwydd arferol.

Poster Sul y Cofio

<h3>Ni a’u cofiwn hwy</h3>

<p>13 Tachwedd - 9.30am</p>

<p>Eglwys St Pedr, Pwllheli</p>

<p>Ar ôl y gwasanaeth, bydd gorymdaith i’r Gofgolofn, lle y gwneir y weithred o goffâd swyddogol ac y cedwir y ddau funud o ddistawrwydd arferol.</p>

<p><strong><a href=

Newyddion Diweddaraf