Sul y Cofio

Ni a’u cofiwn hwy

13 Tachwedd - 9.30am

Eglwys St Pedr, Pwllheli

Ar ôl y gwasanaeth, bydd gorymdaith i’r Gofgolofn, lle y gwneir y weithred o goffâd swyddogol ac y cedwir y ddau funud o ddistawrwydd arferol.

Poster Sul y Cofio


Newyddion Diweddaraf