Trefniadau Sul y Cofio Pwllheli 2021
Bydd y Parchedig Rhun ap Robert yn arwain gwasanaeth byr wrth y gofeb ar ddydd Sul 14eg o Dachwedd. Yna, wedi 2 funud o ddistawrwydd, bydd y Maer yn gosod torch ar ran y dref. Yna croesawir i fudiadau ac unigolion osod eu torchau.

Gofynnir i bawb ymgasglu erbyn 10:55 y bore, gan gadw i bellter cymdeithasol a gwisgo mwgwd lle'n briodol.

<p>Trefniadau Sul y Cofio Pwllheli 2021<br />
Bydd y Parchedig Rhun ap Robert yn arwain gwasanaeth byr wrth y gofeb ar ddydd Sul 14eg o Dachwedd. Yna, wedi 2 funud o ddistawrwydd, bydd y Maer yn gosod torch ar ran y dref. Yna croesawir i fudiadau ac unigolion osod eu torchau.<br />
<br />
Gofynnir i bawb ymgasglu erbyn 10:55 y bore, gan gadw i bellter cymdeithasol a gwisgo mwgwd lle'n briodol.</p>

Newyddion Diweddaraf