Y Cyn-glercod

 

cynghorwyr 2002 - 2018 Robin Hughes
  1989 – 2002 Mair E. Williams
Cyn-Glercod 1982 – 1988 Y Parchg. R. Hedley Gibbard
Cyn-Glercod 1974 – 1982 W. Page Williams