Y Cynghorwyr

 

Parchg. Ioan W. Gruffydd Cynghorydd Parchg. Ioan W. Gruffydd [Plaid Cymru]

Penlan,
27 Ffordd Caerdydd,
Pwllheli
LL53 5NU

Ffôn: [01758] 612049
e-bost: ioangruffydd@aol.com
Dewi Owen Jones Cynghorydd Dewi Owen Jones

7 Penlôn Llŷn,
Pwllheli
LL53 5SL

Ffôn: [01758] 614358
Michael Parry Cynghorydd Michael Parry

Crannog,
Erwenni,
Yr Ala,
Pwllheli
LL53 5RH

Ffôn
: [01758] 613828
e-bost:
consultparry@btinternet.com
Henry Rees Williams Cynghorydd. Henry Rees Williams

Siambr y Cyngor,
Stryd Penlan,
Pwllheli
LL53 5DH

Ffôn: (01758) 701454
Alan Williams Cynghorydd Alan Williams [Plaid Cymru]

Bryn Tawel,
Allt Salem,
Pwllheli

Ffôn: [01758] 612126
e-bost:
alangwallt@tiscali.co.uk
Mici Plwm Cynghorydd Mici Plwm

Acw,
Creigiau Iocws,
Ffordd Caernarfon,
Pwllheli
LL53 6TT

Ffôn: [01758] 614023
Symudol: [07831]869857
e-bost: mici@miciplwm.co.uk
Ffiona Adams Cynghorydd Ffiona Adams

Rock View
Ffordd y Cob
Pwllheli
LL53 5AA

Ffôn: 07788678892
e-bost: ffiadams@iicloud.com
Ffiona Adams Cynghorydd Elin Hywel [Plaid Cymru]

5 Dol Afon
Pwllheli
LL53 5HR

Ffôn: 07872474530
e-bost: elinhywel.plaidcymru@gmail.com
Hefin Underwood Cynghorydd Hefin Underwood (Annibynnol)

14 Bron y De
Pwllheli
LL53 5AT

Ffôn: [01758] 613859 / 07872665467
Dylan Bullard Cynghorydd Dylan Bullard

Isgoed
Yr Ala
Pwllheli
LL53 5BU

Ffôn: [01758] 613276 / 07824738789
Dr. Iwan Rhys Edgar Cynghorydd Dr. Iwan Rhys Edgar

Yr Hendre,
Abererch,
Pwllheli

Ffôn: [01758] 612765
e-bost:
Iwanedgar@llecyf.com
Elfed Gruffydd Cynghorydd Elfed Gruffydd (Plaid Cymru)

24 Min y Mor,
Pwllheli,
LL53 5AN

Ffôn: (01758) 612784
e-bost:
elfed.g@zen.co.uk
Evan John Hughes Cynghorydd Evan John Hughes

Llys Celyn,
Penlleiniau,
Pwllheli
LL53 5DY

Ffôn: (01758) 612928
e-bost: hughes591@btinternet.com
Michael Sol Owen Cynghorydd Michael Sol Owen (Plaid Cymru)

Swyddfa,
43 Stryd Fawr,
Pwllheli

Ffôn: (07786) 500 420
e-bost:
cynghorydd.michaelsolowen@gwynedd.gov.uk
Eric Wyn Roberts Cynghorydd Eric Wyn Roberts (Plaid Cymru)

12 Stryd Llygod,
Pwllheli

Ffôn: (07974) 185278
e-bost: ericwyn@gmail.com