Mae'r gwaith o osod yr arwyddion yn parhau ar garlam draw yng Ngwarchodfa Lôn Cob Bach. Mae croeso i bawb fwynhau'r llwybrau a'r natur. Mae neges glir a charedig yn atgoffa pawb i barchu a gwaredu ysbwriel a baw ci.

Bydd rhagor o wybodaeth am y logo a'r datblygiadau eraill sydd ar waith cyn bo hir.

Bagiau baw ci am ddim: https://bit.ly/3w40MPz

https://www.facebook.com/cyngortrefpwllheli


Latest News