Want to be a councillor?

Cymraeg yn unig...

Mae Un Llais Cymru - gyda chymorth Llywodraeth Cymru - wedi cyhoeddi fideo i hyrwyddo ac annog unigolion i gyflwyno eu henwau yn ymgeisyddion ar gyfer etholiadau cynghorau cymuned a thref a gynhelir ym mis Mai 2022. Mae’r fideo sydd ar gael  yn y Gymraeg a’r Saesneg yma:

Gwyliwch y fideo yma: Eisiau bod yn gynghorydd?

Watch the following video: Want To Be a Councillor?
 

<p><em>Cymraeg yn unig...</em></p>

<p>Mae Un Llais Cymru - gyda chymorth Llywodraeth Cymru - wedi cyhoeddi fideo i hyrwyddo ac annog unigolion i gyflwyno eu henwau yn ymgeisyddion ar gyfer etholiadau cynghorau cymuned a thref a gynhelir ym mis Mai 2022. Mae’r fideo sydd ar gael  yn y Gymraeg a’r Saesneg yma:</p>

<h3><strong>Gwyliwch y fideo yma: <a href=

Latest News