Want to be a councillor?

Cymraeg yn unig...

Mae Un Llais Cymru - gyda chymorth Llywodraeth Cymru - wedi cyhoeddi fideo i hyrwyddo ac annog unigolion i gyflwyno eu henwau yn ymgeisyddion ar gyfer etholiadau cynghorau cymuned a thref a gynhelir ym mis Mai 2022. Mae’r fideo sydd ar gael  yn y Gymraeg a’r Saesneg yma:

Gwyliwch y fideo yma: Eisiau bod yn gynghorydd?

Watch the following video: Want To Be a Councillor?
 


Latest News