Y Prosiect

Translation coming soon, for more details please contact the clerk

2/11/2020 Empty seat Pwllheli Town Council

Mae gan Bwllheli'r fantais o gael gwarchodfa natur yng nghanol y dref. Maint y warchodfa yw 13 hectar, ond dim ond 7.5 hectar sydd tan rheolaeth y Cyngor Sir - cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y prosiect


Latest News