Derbyn ceisiadau am gymorth ariannol

Translation coming soon, for more details please contact the clerk

Mae Cyngor Tref Pwllheli yn derbyn ceisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau lleol yn flynyddol.
Cliciwch yma am y ffurflen sydd angen ei ddefnyddio i wneud cais am gymorth ariannol.

Cyfeiriad y Cyngor yw;

Clerc Cyngor Tref Pwllheli,
Siambr y Cyngor,
9 Stryd Penlan,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 5DH.


News 2019