Tendrau

Translation coming soon, for more details please contact the clerk

Gwahoddir tendrau i hyrwyddo dulliau hysbysebu,ymgysylltu, cwrdd a rhannu gwybodaeth gyda ein cymuned trwy gyfryngau cymdeithasol.

Disgwylir i’r tendrau amlinellu profiad a chymhwyster.

Yn dilyn bydd gwahoddiad i rai rhoi cyflwyniad i’r Cyngor.
Ceisiadau i law cyn Medi 23, 2019 mewn amlen wedi ei selio. Hefyd wedi ei marcio yn glir "Tendr cyfryngau cymdeithasol"

Am fanylion pellach cysylltwch â’r clerc Eric Price: 01758 701454 neu clerccyngortrefpwllheli@gmail.com


News 2019