Churches and Chapels

Eglwys y Bedyddwyr

Eglwys y Bedyddwyr

Y Tabernacl

Eglwys Babyddol

Eglwys Babyddol

Eglwys Sant Joseff

Eglwys Bresbyteriaidd

Eglwys Bresbyteriaidd

Capel Penmownt

Eglwys yng Nghymru

Eglwys yng Nghymru

Hanes Eglwys Pwllheli