Siôn Lleyn - Emyn Dydd Barn i'r Saint

Emyn

Dydd barn i’r Saint yn ddydd Iachawdwriaeth

Dydd barn i’r Saint mor felus yw,
Sef dydd eu hiachawdwriaeth wiw,
Cyfarfod gânt a’u Priod glân,
Yn llawn o gariad diwahân.

Ei ysbryd hoff diddanus sydd
Yn eu cysuro drwy wir ffydd;
Ar eu disgwylfa maent o hyd
Am ddydd rhyfeddol Barnwr byd.

Llawenydd melus yn ddilai,
I bawb o’r holl grediniol rai,
Fydd disgwyl am ddyfodiad Crist
I’w dwyn o’u trwm ddioddefaint trist.

Wrth ddisgwyl ei ddyfodiad ef
Y maent yn ufudd dan y nef
I gadw ei holl orch’mynion glân
Mewn gweddi ddyfal ddiwahân.

Ac yna O! ’r fath lawen lef,
Fydd yn dadseinio nef y nef;
Mewn clod a mawl heb derfyn mwy,
I’r Oen a’i waed a’i golchodd hwy.

Cânt edrych ar ei wyneb llon,
Ac ymhyfrydu ger ei fron;
Pan fo gelynion o bob rhyw
Yn suddo dan ddigofaint Duw.

O! foreu llon, O! foreu clir,
Fe ddaw yn sicr cyn bo hir;
Y caiff y Saint oll fyn’d at Dduw,
O’u gorthrymderau o bob rhyw.

John Roberts (Siôn Lleyn)

[1749–1817]


Poets