Williams, Jane M. Yr Hen Gapel Pentrepoeth, Pwllheli

Yr Hen Gapel, Pentrepoeth, Pwllheli

Tyred awen am fynydyn
Gyda mi i roddi tro,
At hen gapel y Bedyddwyr -
Llecyn swynol yn ein bro:
Dwfn gorweddi, gapel annwyl,
Yn serchiadau llawer iawn;
Hoffant glywed són amdanat
Hwyr, a boreu, a phrydnawn.

Ynot ti y magwyd dewrion,
Rhai fu'n ffyddlon trwy eu hoes,
I hyrwyddo teyrnas Iesu,
A fu farw ar y groes:
Cofir am yr hen oedfaon
Gafwyd yma lawer gwaith;
Man bu llawer hen bererin
Yn ymborthi ar y daith.

Llawer o hen udgyrn arian,
Fu'n cyhoeddi gyda blas
O dy bwlpud cysegredig
Wirioneddau mawrion gras;
Fel y teimlodd llawer enaid
Nerthoedd Dwyfol cariad pur,
Nes eu denu i gofleidio'r
Gŵr fu dan yr hoelion dur.

Mae'r hen gapel eto'n aros,
Ond ein tadau, p'le maent hwy?
Ah! maent wedi dianc adref,
Canant nawr am farwol glwy';
Rhai o'r meirw sydd yn gorwedd
Ger y lle yn wael eu llun;
Ond cânt godiad gogoneddus
Wedi melus dawel hûn.

Mae'r hen gapel eto'n aros,
Ond ein tadau, p'le maent hwy?
Ah! maent wedi dianc adref,
Canant nawr am farwol glwy';
Rhai o'r meirw sydd yn gorwedd
Ger y lle yn wael eu llun;
Ond cânt godiad gogoneddus
Wedi melus dawel hûn.

Cysegredig ydwyt, fynwent,
Gan galonau yma a thraw,
Am mai ynot ti ygorffwys
Eu hanwyliaid ar bob llaw:
Cyn ffawelio gyda'r awen,
Rhof ochenaid tua'r ne,'
Am i Arglwydd Dduw y tadau
Aros eto yn y lle.

Jane M. Williams.
Pwllheli

Cerdd fuddogol o’r ‘Greal’ 1887


Poets