Wyn Roberts - Cyfarchion y Tymor

Cyfarchion y Tymor

Hen Wyl lawen y Geni - a ninnau'n
Uno i glodfori;
Yn yr hwyl a'r caroli
Boed hedd yn eich annedd chwi.

Wyn Roberts


Poets