Newyddion

 

Yn yr adran yma:-

 

 

Newyddion Diweddaraf

 

Pwllheli yw un o’r ardaloedd harddaf a mwyaf diogel ym Mhrydain.

Sicrhau bod Pwllheli yn lle mwy Diogel

cliciwch yma i weld y pdf

click here for the English version


Gair gan y Maer - 9 Ionawr 2020 - cliciwch yma


Pwysig Teithebau bws newydd

Bydd cardiau bws presennol yn dod i ben 31 Rhagfyr 2019. Mae yn bwysig i bawb sydd yn eu defnyddio rhoi cais i mewn am y cerdyn newydd mor fuan â phosib.


Tendrau

Gwahoddir tendrau i hyrwyddo dulliau hysbysebu,ymgysylltu, cwrdd a rhannu gwybodaeth gyda ein cymuned trwy gyfryngau cymdeithasol.

Disgwylir i’r tendrau amlinellu profiad a chymhwyster.

Yn dilyn bydd gwahoddiad i rai rhoi cyflwyniad i’r Cyngor.
Ceisiadau i law cyn Medi 23, 2019 mewn amlen wedi ei selio. Hefyd wedi ei marcio yn glir "Tendr cyfryngau cymdeithasol"

Am fanylion pellach cysylltwch â’r clerc Eric Price: 01758 701454 neu clerccyngortrefpwllheli@gmail.com


Hysbysiad o hawl unigolion i weld cyfrifon 2018-19 - cliciwch yma


Adroddiad Blynyddol Y Maer - 2 Mai 2019 - cliciwch yma


Gair gan y Maer - 2 Mai 2019 - cliciwch yma


Parêd Dewi Sant Pwllheli 2019

Parêd Dewi Sant Pwllheli 2019

Parêd Dewi Sant Pwllheli 2019

Cliciwch yma i weld mwy o luniau 


Derbyn ceisiadau am gymorth ariannol

Mae Cyngor Tref Pwllheli yn derbyn ceisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau lleol yn flynyddol.
Dyma’r ffurflen sydd angen ei ddefnyddio i wneud cais - cliciwch yma

Cyfeiriad y Cyngor yw;

Clerc Cyngor Tref Pwllheli,
Siambr y Cyngor,
9 Stryd Penlan,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 5DH.


Gair gan y Maer - 7 Mawrth 2019 - cliciwch yma


Gair gan y Maer - 7 Chwefror 2019 - cliciwch yma


Gair gan y Maer - 10 Ionawr 2019 - cliciwch yma


Gair gan y Maer - 6 Rhagfyr 2018 - cliciwch yma


CYSYLLTIAD WI-FI TRWY GANOL PWLLHELI

poster

Mae Cyngor Tref Pwllheli wedi cael cynnig cyffrous
i gyflwyno cynllun cynhwysfawr Wi-Fi trwy ganol
y dref.
Bydd Cyngor Tref Pwllheli yn ysgwyddo`r baich
ariannol o tua £1000- gosod, a £800 y flwyddyn
wedyn.
Gair gan y Maer - 1 Tachwedd 2018 - cliciwch yma


Gair gan y Maer - 4 Hydref 2018 - cliciwch yma


Gair gan y Maer - 6 Medi 2018 - cliciwch ymaGwenni aeth i ffair Pwllheli

 

1. Gwenni aeth i ffair Pwllheli,
Eisie padell bridd oedd arni,
Rhodd amdani chwech o syllte,
Costie gartre ddwy a dime,

Cytgan: Simpl, siampl, ffinistr, ffanstr,
Doedd rhyw helynt fawr ar Gwen.

mwy ...
Digwyddiadau Rheolaidd / Regular Events


Sul / Sunday
Pwllheli Sunday Market Open May To September
A More Intimate Market Including Local Produce And Craft. Open Every Sunday From The Beginning Of May Through To The End Of September

Pob Dydd Mercher / Every Wednesday
Pwllheli Wednesday Market
One Of The Largest Markets In Wales. Established In The Town By
Edward The Black Prince In Circa 1355. Open All Year Round!