Sain

Calon Lân: Capel y Drindod (Penmount) Pwllheli
Organydd: Rob Charles

Cliciwch yma i glywed y recordiad

 


 

Guide Me O Thou Great Jehova: Eglwys St Pedr, Pwllheli
Organydd: Rob Charles

Cliciwch yma i glywed y recordiad


 

The Day Thou Gavest : Capel y Drindod (Penmount) Pwllheli
Organydd: Rob Charles

Cliciwch yma i glywed y recordiad


 

Côr Caersalem O Ganu Bendigedig: Capel y Drindod (Penmount) Pwllheli
Organydd: Rob Charles

Cliciwch yma i glywed y recordiad