Glyn Roberts - Richard Tudor (Sialens Dur Prydain 1992 - 93)

Richard Tudor (Sialens Dur Prydain 1992 - 93)

Mentro allan i'r cefnforoedd.
Mentro heddiw dros y lli, -
Ac fe wyddom fod y tonnau'n
Tiwnio tant dy galon di.

Clywed chwerthin llon cyfeillion
Pan fo'r môr yn llyfn a glas.
Cyffro ym mhob calon ifanc
Ym mrwdfrydedd gwyllt y ras.

Gweld y stormydd yn bytheirio
Ac yn herio "British Steel",
Teimlo'r iot yn troi a throsi
Dan dy draed yn feddw chwil.

A phan fydd y corwynt creulon
Yn y gwyll yn chwyth'i gorn,
Cura calon yn gyflymach
Pan fo'r cwch yn rowndio'r Horn.

Hwylia eangderau gleision
Y Pasiffig - pan fo gwawr
Yn cynhyrfu ar y gorwel
Yn unigrwydd y môr mawr.

Rio! Hobart! - tiroedd estron,
A'r gwylanod gwyn yn gôr
Tithau'n teimlo angerdd dwyfol
Yn nirgelwch hen y môr.

Bydd bendithion ffrindiau annwyl
O dy amgylch un ac un,
Nes y deui i angori
Yn yr hafan hardd yn Llŷn.

Glyn Roberts


Poets