Welcome to the Pwllheli Town Council

Translation coming soon, for more details please contact the clerk

Os ydych yn byw ym Mhwllheli neu’r cyffiniau, yn gweithio yn y dref, yn ymwelydd achlysurol, neu’n bwriadu dod ar ymweliad â’r fro, rydych yn siwr o ganfod rhywbeth o ddiddordeb ar dudalennau’r wefan hon. Tref glan môr ar benrhyn deheuol Llŷn yng Ngwynedd, Gogledd Cymru, ydi Pwllheli, gyda marina brysur a holl draethau heirdd penrhyn Llŷn yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr yn ystod misoedd yr haf. Mae tua 80% o boblogaeth y dref o 4,000 yn siaradwyr Cymraeg. Pwllheli yw prif dref farchnad y penrhyn, gydag un o’r marchnadoedd prysuraf yn cael eu cynnal bob dydd Mercher.

Events

Translation coming soon, for more details please contact the clerk

Marchnad Pwllheli

Dydd Mercher (drwy'r flwyddyn)

Dydd Sul (Mis Mai - Medi)

Places to Visit

Translation coming soon, for more details please contact the clerk

Yn seiliedig ar lyfryn y Cynghorydd Elfed Gruffydd.

All places to visit ......

Gallery

Translation coming soon...

Oriel Sain, Lluniau a Wal Fideo Cyngor Tref Pwllheli.

Visit our Gallery Page ......

Contact

Mr Eric Price

Siambr y Cyngor, 9 Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DH

(01758) 701 454

E-mail

Translation coming soon, for more details please contact the clerk

Tref glan môr ar benrhyn deheuol Llŷn yng Ngwynedd, Gogledd Cymru, ydi Pwllheli, gyda marina brysur a holl draethau heirdd penrhyn Llŷn