Gruffydd Williams: Ante Mortem

Rhowch le ar tu de dido - y mwynwyr
Ym mynwent Ddeneio,
Wrth gl┼Ěn fy nhad i'm gado
Mewn marian graean a gro.

Gruffydd Williams, o Bwllheli


Poets