Robert ap Gwilym Ddu - Coffadwriaeth am Eneth Ifanc

Coffadwriaeth
Am eneth ifanc a oedd yn ferch i Mr.Evan Evans, Barcer, Pwllheli
A nith (merch i chwaer) Robert Ap Gwilym Ddu

Sylwer fod sôn am Evan Evans, Barcer, yn hanes dechreuadau enwad y Bedyddwyr ym Mhwllheli

Wele ein plant anwylion – a hunant
          
A’u henwau’n mhlith meirwon,
     
Dur a gweli, drwy y galon,
     
Fu och hir, am y fach hon.


Doe’n gynnes, ein dyn ganaid - lân a’i delw
          
Yn hudoli’r llygaid’
     
Heddiw’n syn gorffyn a gaid
     
Plwm oer iawn, - ple mae’r enaid?


Acw’r hedodd, o’n creadur, - iach enwog,
          
Wreichionen annisbur,
    
Aeth ymaith o’i thÅ· a’i mur
     
I loyw fan bell, elfen bur.


Ei chorff, er gadael chwyth, - a’r enaid,
          
Unir yn dragyfyth,
     
Priodolion pâr di-lyth,

Dau gymar, heb ysgar byth.


Drwy’r llawr, pan darawo’r llef, - a gwys gerdd
          
Gosgorddau’r goleunef,
     
Duw a’i hedryd i’w hadref,

Mewn dim, ar ei amnaid ef!


Robert ap Gwilym Ddu


Poets