Wyn Roberts - Cofio

Cofio

Wyt ti'n cofio'r lloer yn codi
Dros y Garn a'r Afon Goch?
Wyt ti'n cofio troi i'r eglwys
Fore'r Pasg yn seiniau'i chloch?

Wyt ti'n cofio'r hwyl wrth nofio
Efo'r criw ar lan-môr 'Berch?
Wyt ti'n cofio'r hen gymdeithas,
Ninnau'n dau yn rhwymau serch?

Wyt ti'n cofio'n taith i Enlli
Yng nghwch newydd Ifan Jôs?
Wyt ti'n cofio y pregethau
Yn hen neuadd fawr y Rhos?

Dywed, Gwen, dy fod yn cofio'n
Teithiau difyr hyd Ben Llyn.
"Dafydd bach, - yn bedwar ugain,
Dwi'n cofio diawch o ddim, myn dyn!"

Wyn Roberts


Poets