Wyn Roberts - Gorwel

Gorwel

Roedd o’n hogyn penderfynol:
Mynnu’i ffordd ei hun wnai o.
Hwyliai’i gwch ar draws y cefnfor,
Chwiliai’n frwd am decach bro.
Aeth un diwrnod tua’r gorwel;
Anelai am ei Shangti-la;
Ond bu iddo tra’n pendwmpian
Golli’i ffordd yn niwl yr ha.’
Yna wrth lithro dros y tonnau
Mi ddeffrôdd yr hogyn ffôl,
Anwybyddodd siars ei fami:
Tomi Huws ni ddaeth yn ôl.

Wyn Roberts


Poets