Croeso i wefan Cyngor Tref Pwllheli

Os ydych yn byw ym Mhwllheli neu’r cyffiniau, yn gweithio yn y dref, yn ymwelydd achlysurol, neu’n bwriadu dod ar ymweliad â’r fro, rydych yn siwr o ganfod rhywbeth o ddiddordeb ar dudalennau’r wefan hon. Tref glan môr ar benrhyn deheuol Llŷn yng Ngwynedd, Gogledd Cymru, ydi Pwllheli, gyda marina brysur a holl draethau heirdd penrhyn Llŷn yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr yn ystod misoedd yr haf. Mae tua 80% o boblogaeth y dref o 4,000 yn siaradwyr Cymraeg. Pwllheli yw prif dref farchnad y penrhyn, gydag un o’r marchnadoedd prysuraf yn cael eu cynnal bob dydd Mercher.

Oriel

Oriel Sain, Lluniau a Wal Fideo Cyngor Tref Pwllheli.

Ymweld a'r tudalen Oriel ......

Cysylltu

Mr Geraint Page Williams

Siambr y Cyngor, 9 Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DH

(01758) 701 454

Ebost

Tref glan môr ar benrhyn deheuol Llŷn yng Ngwynedd, Gogledd Cymru, ydi Pwllheli, gyda marina brysur a holl draethau heirdd penrhyn Llŷn