Newyddion 2019

Pwysig Teithebau Bws Newydd

Pwysig Teithebau Bws Newydd

Bydd cardiau bws presennol yn dod i ben 31 Rhagfyr 2019

Tendrau

Tendrau

Gwahoddir tendrau i hyrwyddo dulliau hysbysebu

Hysbysiad

Hysbysiad

hawl unigolion i weld cyfrifon 2018-19

Derbyn ceisiadau am gymorth ariannol

Derbyn ceisiadau am gymorth ariannol

Mae Cyngor Tref Pwllheli yn derbyn