Swyddi

Gweithiwr Cynnal a Chadw

Oriau gwaith: 30 awr yr wythnos.
Cytundeb: Parhaol
Cyflog: SCP Pwynt 1, ar hyn o bryd £9.66 yr awr

Disgrifiad Swydd

Cyffredinol
Mae Cyngor Tref Pwllheli yn chwilio am weithiwr cynnal a chadw i waith garddwriaethol cyffredinol yn y warchodfa natur fydd yn cynnwys defnyddio peiriannau gan gynnwys strimwyr, tocwyr gwrychoedd, llifiau cadwyn ac ati. Bydd dyletswyddau hefyd yn cynnwys plannu a chynnal gwelyau blodau, tybiau a nodweddion o gwmpas y dref yn ogystal â chwynnu a chodi sbwriel. Cynnal a chadw cyffredinol eiddo'r cyngor.
 
Oriau Gwaith
30 awr yr wythnos.
 
Lleoliad Swydd
Drwy ardal y Cyngor sef Gogledd a’r De.
 
Prif Ddyletswyddau

  1. Gwaith garddwriaethol cyffredinol.
  2. Defnyddio peirannau garddio.
  3. Plannu a chynnal blodau ar draws y dref.
  4. Cynnal eiddo’r Cyngor ar draws y dref.
  5. Chwynnu a chodi sbwriel.
  6. Cynnal a chadw cyffredinol eiddo'r cyngor
  7. Cadw’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Clerc ar unrhyw faterion yn y dref
  8. Unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n berthnasol a rhesymol

Cefnogaeth
Darperir offer addas i alluogi’r swyddog i weithredu gofynion y swydd yn llawn. 

Darperir dilladau perthnasol ar gyfer y gwaith gan gynnwys cyfarpar iechyd a diogelwch.
 
Atebolrwydd
Bydd y Gweithiwr Cynnal a Chadw yn atebol i’r Clerc y Cyngor.

Lawrlwytho Ffurflen Gais Gweithiwr Cynnal a Chadw

 

Am fanylion bellach i gynnwys ffurflen cais cysyllter â’r Clerc.

G Page Williams, Siambr y Cyngor, 9 Stryd Penlan, Pwllheli.

01758 701 454

clerccyngortrefpwllheli@gmail.com

Ceisiadau i mewn erbyn 5yp Tachwedd 30, 2022.