Pwy di Pwy

Y Maer Mici Plwm

Y Maer Mici Plwm

Y Cynghorwyr -Ward y Gogledd

Cynghorydd Eric Wyn Roberts

Cynghorydd Eric Wyn Roberts

Cynghorydd - Ward y Gogledd

Cynghorydd Michael Parry

Cynghorydd Michael Parry

Cynghorydd - Ward y De

Cynghorydd Alan Williams

Cynghorydd Alan Williams

Cynghorydd - Ward y De

Cynghorydd Ffiona Adams

Cynghorydd Ffiona Adams

Cynghorydd - Ward y De

Cynghorydd Hefin Underwood

Cynghorydd Hefin Underwood

Cynghorydd - Ward y Gogledd

Cynghorydd Dylan Bullard

Cynghorydd Dylan Bullard

Cynghorydd - Ward y Gogledd

Cynghorydd Dr. Iwan Rhys Edgar

Cynghorydd Dr. Iwan Rhys Edgar

Cynghorydd - Ward y Gogledd

Cynghorydd Michael Sol Owen

Cynghorydd Michael Sol Owen

Cynghorydd - Ward y Gogledd

Cynghorydd John Dowling

Cynghorydd John Dowling

Cynghorydd - Ward y De

Cynghorydd Manon Haf Owen

Cynghorydd Manon Haf Owen

Cynghorydd - Ward y Gogledd

Karen Rees Roberts

Karen Rees Roberts

Cynghorydd - De Pwllheli

Glynis Ellis

Glynis Ellis

Cynghorydd Ward y De

Elin Hywel

Elin Hywel

Cynghorydd - Ward y Gogledd

Michael Jones

Michael Jones

Cynghorwydd - Ward y De