Pwy di Pwy

Y Maer Michael Parry

Y Maer Michael Parry

Cynghorydd - Ward y De

Cynghorydd Mici Plwm

Cynghorydd Mici Plwm

Cynghorydd - Ward y Gogledd

Cynghorydd Eric Wyn Roberts

Cynghorydd Eric Wyn Roberts

Cynghorydd - Ward y Gogledd

Cynghorydd Hefin Underwood

Cynghorydd Hefin Underwood

Cynghorydd - Ward y Gogledd

Cynghorydd Dr. Iwan Rhys Edgar

Cynghorydd Dr. Iwan Rhys Edgar

Cynghorydd - Ward y Gogledd

Cynghorydd Michael Sol Owen

Cynghorydd Michael Sol Owen

Cynghorydd - Ward y Gogledd

Cynghorydd Manon Haf Owen

Cynghorydd Manon Haf Owen

Cynghorydd - Ward y Gogledd

Elin Hywel

Elin Hywel

Cynghorydd - Ward y Gogledd

Cynghorydd Alan Williams

Cynghorydd Alan Williams

Cynghorydd - Ward y De

Cynghorydd Ffiona Adams

Cynghorydd Ffiona Adams

Cynghorydd - Ward y De

Cynghorydd John Dowling

Cynghorydd John Dowling

Cynghorydd - Ward y De

Michael Jones

Michael Jones

Cynghorwydd - Ward y De

Cynghorydd Darren Thomas

Cynghorydd Darren Thomas

Cynghorydd - Ward y De