Pwy di Pwy

Cynghorydd Mici Plwm

Cynghorydd Mici Plwm

Y Dirprwy-Faer

Cynghorydd Parchg. Ioan W. Gruffydd

Cynghorydd Parchg. Ioan W. Gruffydd

Y Cynghorwyr - Ward y De

Cynghorydd Dewi Owen Jones

Cynghorydd Dewi Owen Jones

Y Cynghorwyr - Ward y De

Cynghorydd Michael Parry

Cynghorydd Michael Parry

Y Cynghorwyr - Ward y De

Cynghorydd Alan Williams

Cynghorydd Alan Williams

Y Cynghorwyr - Ward y De

Cynghorydd Ffiona Adams

Cynghorydd Ffiona Adams

Y Cynghorwyr - Ward y De

Cynghorydd Elin Hywel

Cynghorydd Elin Hywel

Y Cynghorwyr - Ward y De

Cynghorydd Hefin Underwood

Cynghorydd Hefin Underwood

Y Cynghorwyr - Ward y Gogledd

Cynghorydd Dylan Bullard

Cynghorydd Dylan Bullard

Y Cynghorwyr - Ward y Gogledd

Cynghorydd Dr. Iwan Rhys Edgar

Cynghorydd Dr. Iwan Rhys Edgar

Y Cynghorwyr - Ward y Gogledd

Cynghorydd Elfed Gruffydd

Cynghorydd Elfed Gruffydd

Y Cynghorwyr - Ward y Gogledd

Cynghorydd Evan John Hughes

Cynghorydd Evan John Hughes

Y Cynghorwyr - Ward y Gogledd

Cynghorydd Michael Sol Owen

Cynghorydd Michael Sol Owen

Y Cynghorwyr - Ward y Gogledd