Newyddion Diweddaraf

 

 

Menter y Twr

Menter y Twr

Hoffai Pwyllgor Menter y Twr eich gwahodd yn gynnes i Brynhawn Gwybodaeth a lansiad Swyddogol y Cynllun Cyfranddaliadau i brynu Y Twr

Sesiwn Sgwrsio

Sesiwn Sgwrsio

Sgwrs i gael eich syniadau gwych mewn i raglen newydd o weithdai celfyddydol a digidol yn Neuadd Dwyfor!

Casgliad o ffilmiau byrion

Casgliad o ffilmiau byrion

Casgliad o ffilmiau byrion - Ysgol Glan y Môr Ein Cornel Ni o Gymru

Hysbysiad Archwiliad

Hysbysiad Archwiliad

Bob blwyddyn, archwilir y cyfrifon blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Diolch i ddisgyblion Ysgol Glan y Môr

Diolch i ddisgyblion Ysgol Glan y Môr

Codi sbwriel yn Y Warchodfa

PERYGL! Sylw Sylw!

PERYGL! Sylw Sylw!

PERYGL! Achub ein Gwasanaeth Ambiwlans Awyr

Cynllun Prynu Cartref Gwynedd

Cynllun Prynu Cartref Gwynedd

Ydych chi’n cael trafferth i fforddio prynu tŷ...

Hafan Pwllheli Parkrun

Hafan Pwllheli Parkrun

Beth: Digwyddiad 5k wythnosol am ddim a drefnir gan y gymuned lle gallwch gerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu gefnogi.

Ieuenctid Gwynedd

Ieuenctid Gwynedd

Bob nos Iau

Canlyniad Cystadleuaeth Addurno Ffenestri Siopau Nadolig 2022

Canlyniad Cystadleuaeth Addurno Ffenestri Siopau Nadolig 2022

Canlyniad Cystadleuaeth Addurno Ffenestri Siopau Nadolig 2022

Sul y Cofio

Sul y Cofio

Sul y Cofio yn Mhwllheli, 9.30am—Eglwys St Pedr

Seren Cymru Mici Plwm yn ymuno â Radio Ysbyty Gwynedd!

Seren Cymru Mici Plwm yn ymuno â Radio Ysbyty Gwynedd!

Mae gan Radio Ysbyty Gwynedd, yr orsaf radio ysbyty lleol, gyflwynydd enwog newydd yn ymunoâ nhw - Mici Plwm!

Swydd – Gweithiwr Cynnal a Chadw

Swydd – Gweithiwr Cynnal a Chadw

Mae Cyngor Tref Pwllheli yn hysbysebu am weithiwr cynnal a chadw.

Ymgyrch Bang 2022

Ymgyrch Bang 2022

Cystadleuaeth

Ai Gofal yw'r gyrfa i CHI?

Ai Gofal yw'r gyrfa i CHI?

Hoffi gweithio hefo pobl? Eisiau gwneud gwahaniaeth?

Cyngor Tref Pwllheli yn ddiolchgar dros ben am y cyfraniad gan ddau o fusnesau Pwllheli

Cyngor Tref Pwllheli yn ddiolchgar dros ben am y cyfraniad gan ddau o fusnesau Pwllheli

Mae Cyngor Tref Pwllheli yn ddiolchgar dros ben am y cyfraniad gan ddau o fusnesau....

Rheoli llifogydd ym Mhwllheli

Rheoli llifogydd ym Mhwllheli

Mae gan CNC Hyb Ymgynghori Rheoli Llifogydd Pwllheli ar-lein newydd

Cangen Banc Lloyds Pwllheli yn Cau

Cangen Banc Lloyds Pwllheli yn Cau

Mae Cyngor Tref Pwllheli wedi cael eu siomi o glywed y cyhoeddiad y bydd cangen Banc Lloyds Pwllheli yn cau 12 fed Ionawr, 2023.

Iddyn Nhw

Iddyn Nhw

Rheoli Glaswelltiroedd

#HafOHwyl

#HafOHwyl

Mae menter #HafOHwyl yn ôl i gefnogi llesiant cymdeithasol, emosiynol a chorfforol pob plentyn a pherson ifanc rhwng 0-25oed.

Trafnidiaeth Cymru yn cychwyn ar genhadaeth amgylcheddol gyda chyngor cymuned

Trafnidiaeth Cymru yn cychwyn ar genhadaeth amgylcheddol gyda chyngor cymuned

Bydd maes parcio segur yn cael ei drawsnewid yn goetir cymunedol newydd drwy bartneriaeth newydd rhwng Trafnidiaeth Cymru a Chyngor Tref Pwllheli.

Rhybudd Cymunedol Gogledd Cymru

Rhybudd Cymunedol Gogledd Cymru

Mae Rhybudd Cymunedol Gogledd Cymru yn wasanaeth negeseuon cymunedol am ddim sy'n cael ei gyflwyno gan Heddlu Gogledd Cymru a phartneriaid

Jwbilie platinum ei mawrhydi y frenhines

Jwbilie platinum ei mawrhydi y frenhines

Yn 2022, Ei Mawrhydi y Frenhines fydd y Frenhines....

Ydych chi’n gofalu am NEU yn gweithio gyda rhywun sy’n byw efo dementia?

Ydych chi’n gofalu am NEU yn gweithio gyda rhywun sy’n byw efo dementia?

Eisiau cymryd rhan mewn ymchwil er lles pobl sy’n byw efo dementia, a’u gofalwyr?

Swydd

Swydd

Dirprwy Clerc gyda chyfrifoldeb swyddog cyfrifol ariannol

Cyfarchion y Tymor

Cyfarchion y Tymor

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Banc Gwirfoddolwyr Argyfwng Gwynedd

Banc Gwirfoddolwyr Argyfwng Gwynedd

Banc Gwirfoddolwyr Argyfwng Gwynedd

Cadwch Gymru’n Daclus!

Cadwch Gymru’n Daclus!

Ymgyrch baw cŵn

Sul y Cofio 2021

Sul y Cofio 2021

Trefnidau Sul y Cofio 2021

SbwrOriel: Galw am Artistiaid

SbwrOriel: Galw am Artistiaid

Arloesi Gwynedd Wledig ar y cyd ag Ysgol Glan y Môr

Gofal plant yng Nghymru!

Gofal plant yng Nghymru!

Eich barn am ofal plant yn eich ardal leol.

Cyhoeddi Cyfrifon Archwiliedig

Cyhoeddi Cyfrifon Archwiliedig

ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Rhybudd - Cau Ffordd Mela

Rhybudd - Cau Ffordd Mela

Cau Ffordd Mela, Pwllheli ar yr 31ain o Awst, 2021

#Haf o Hwyl

#Haf o Hwyl

Rhestr o weithgareddau Haf

Rhybudd Pwysig

Rhybudd Pwysig

Newidiadau a fydd yn effeithio ar ddinasyddion yr UE ac AEE-EFT A sy'n byw yng Nghymru.

Menter Môn – Grant Cymhorthdal Cyflog.

Menter Môn – Grant Cymhorthdal Cyflog.

Gwybodaeth i Gyflogwyr Isod

Bwletin Cymorth i Fusnes

Bwletin Cymorth i Fusnes

Bwletin Gwasanaeth Cefnogi Busnes Gwynedd 17.02.2021

Cymorth i Fusnes

Cymorth i Fusnes

Bwletin diweddaraf yr Uned Cefnogi Busnes

HYSBYSEB

HYSBYSEB

Gwahoddir Tendrau i dorri llwybrau Cyhoeddus y Dref.

Llwybrau

Llwybrau

Llwybrau'r Dref

Hyfforddiant yn y Gweithle

Hyfforddiant yn y Gweithle

Beth ydym ni'n cynnig? Dysgu Wedi Ariannu gan y Llywodraeth

Siarad am Wasanaethau Iechyd Meddwl

Siarad am Wasanaethau Iechyd Meddwl

Corff Gwarchod Iechyd yn gofyn i bobl siarad am Wasanaethau Iechyd Meddwl

Courier Fraud

Courier Fraud

Conning people out of PINs, credit card details and savings (Saesneg yn Unig)

Arian Loteri

Arian Loteri

Arian Loteri

Datganiad o Dystiolaeth

Datganiad o Dystiolaeth

Datganiad o Dystiolaeth

Notice of Conclusion of Audit

Notice of Conclusion of Audit

Rhybydd o Ganlyniad Archwiliad -12 Hydref 2020

Y Prosiect

Y Prosiect

Mae gan Bwllheli'r fantais o gael gwarchodfa natur

Croeso Cynnes

Croeso Cynnes

i Bawb sydd yn cadw at y canllawiau diogelu Covid

Bwletin Diweddaraf

Bwletin Diweddaraf

Uned Cefnogi Busnes

Cyfrafod Cyngor Tref Pwlheli

Cyfrafod Cyngor Tref Pwlheli

Cyfarfod y Cyngor - Nos Iau, Hydref 5ed yn Siambr y Cyngor am 6:30