Hysbysiad o Gyfethol

CYNGOR TREF PWLLHELI

SEDD WAG ACHLYSUROL - WARD Y DE

Hysbysiad o Gyfethol

 

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd yn ward Y De ar Gyngor Tref Pwllheli.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r ward uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener

20 Tachwedd, 2020.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan y Cyngor.

Cais Sedd Wag- cliciwch yma


Newyddion 2020