Dyma atodi bwletin diweddaraf yr Uned Cefnogi Busnes.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma  

Y diweddaraf:

Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Chwefror / Mawrth 2021 Llywodraeth Cymru -  Mae’r Cronfeydd yma yn ymateb i’r estyniad i gyfyngiadau Lefel Rybudd 4 gyhoeddwyd ar y 29ain o Ionawr. Mwy o wybodaeth am y cymorth. 

Coronafeirws (COVID-19) - Lefel rhybudd 4 

Bwletin Cefnogi Busnes: rydym yn darparu bwletin rheolaidd i’r sector fusnes gyda’r gwybodaeth diweddaraf. Darllenwch bwletin 12 Chwefror. Gweler y pennawd Bwletinau Cefnogi Busnes isod am  gopïau o'r rhai blaenorol. Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr cefnogaeth busnes

Cysylltu â ni:  busnes@gwynedd.llyw.cymru

Dilyn ni@BusnesGwynedd


Newyddion 2021