Diolch i Carys Rees-Jones o Siop Glanaber, Pen Cob am ei rhodd hynod garedig o 50 o faneri Y Ddraig Goch i’r Cyngor Tref.  

Mae’r baneri bellach yn chwifio ar strydoedd y dref, yn barod ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi.

https://www.facebook.com/Siopcarys/

PreviewPreview

Gosod y baneri

Newyddion 2021