Hyfforddiant yn y Gweithle

Maent yn gyfle gwych i ddatblygu unrhyw unigolyn neu fusnes.

Dysgu Wedi Ariannu gan y Llywodraeth

Beth ydym ni'n cynnig? 

Isod mae rhestr o'r cyrsiau.
 

Cefnogi dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion – Lefel 2 a 3
Gwaith Chwarae – Lefel 2 a 3
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant- lefel 2 a 3
Technoleg Gwybodaeth – Lefel 2 a 3
Gwasanaeth Cwsmeriaid- Lefel 2 a 3
Gweinyddu Busnes – Lefel 2, 3 a 4 
Rheoli Prosiectau – Lefel 4
 
Mae’r Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif ac Llythrennedd Digidol yn dod fel rhan o’r fframwaith hefyd ar lefel 2 neu 3.

Cliciwch yma i ddarllen mwy gwybodaeth ar Beth ydym ni'n ei gynnig (pdf)

 


Newyddion 2021