Menter Môn – Grant Cymhorthdal Cyflog.

Gwybodaeth i Gyflogwyr Isod

Isod ceir ychydig o feini prawf a chynghorion allweddol am ein cynllun newydd a elwir yn WORKPLACED ac mae'n cynnwys y siroedd: Ynys Môn, Gwynedd, Sir Ddinbych a Chonwy.
Menter Môn yw'r cyflwynwyr ar gyfer y cynllun, sy'n cael ei ariannu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)) trwy grantiau'r UE.

Y FFEITHIAU:

  1. Yn seiliedig ar gyfradd o £8.91 yr awr a delir i'r cyfranogwr, mae'r cynllun yn rhoi cyfraniad o 50% i fusnesau tuag at gyflog cyfranogwr. (sy'n cyfateb i gymhorthdal o hyd at £1853) Cliciwch yma i darllen fwy ar Menter Môn – Grant Cymhorthdal Cyflog.

 

Julie Dubberley
Swyddog Cyflogaeth ar gyfer busnesau
Ffôn 07917 155 955 / E-bost Julie@mentermon.com

Rachel Roberts
Swyddog Cyflogaeth ar gyfer busnesau
Ffôn 07881 873 087 / E-bost  Rachel@mentermon.com


Newyddion 2021