Rhybydd - Cau Ffordd Mela, Pwllheli ar yr 31ain o Awst, 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH Y FFYRDD 1984 - ADRAN 14(2) WEDI EI GYWIRO GAN Y DDEDDF TRAFNIDIAETH FFORDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991

CYNGOR GWYNEDD – CAU’R FFORDD DDI-DDOSBARTH A ADWAENIR FEL FFORDD MELA, PWLLHELI

GWAHARDDIAD TRAFNIDIAETH TRWODD DROS DRO

Mae Cyngor Gwynedd DRWY HYN YN RHOI RHYBUDD ni chaiff unrhyw berson, o 00:01 ar yr 31ain dydd o Awst, 2021, beri i unrhyw gerbyd fynd mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd y darn hwnnw o’r Ffordd Ddi-Ddosbarth a adwaenir fel Ffordd Mela, Pwllheli am bwynt union gyferbyn a rhif 35 Ffordd Mela, Pwllheli.

 

Cliciwch yma am y manylion llawn.


Newyddion 2021