Galw am Artistiaid

Rydym yn chwilio am artist i gydweithio gyda ni i ymateb i'r her o daflu sbwriel.

Ein nod ydi cynyddu balchder bro plant ysgol (11-12) ac ysgogi eu diddordeb mewn parchu'r amgylchedd, drwy greu celf yn defnyddio sbwriel wedi'w gasglu mewn ardaloedd leol.

Dyddiad cau - 8fed o Dachwedd 2021

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio cysylltwch â betsan@mentermon.com

Galw am artist (cymraeg)

Newyddion 2021